Pri nákupe nad 40€ / 900KČ doprava ZADARMO

Cesta jedlého hmyzu na váš stôl

Ide o zdĺhavý, náročný, ale vo finále krásny a obohacujúci proces pre zlepšenie zdravia a environmentálnych kvalít v našej spoločnosti. V zásade platí, že všetky osoby a ich podniky, resp. priestory pre chov jedlého hmyzu podliehajú kontrole úradných orgánov veterinárnej starostlivosti. V prvom kroku chovatelia zahája oznamovaciu povinnosť so všetkými základnými údajmi o sebe, o druhu chovaného jedlého hmyzu a o rozsahu činnosti. A čo ďalej? Dozviete sa už v tomto článku? 

Aké všeobecné náležitosti si vyžaduje chov jedlého hmyzu? 

Po splnení oznamovacej povinnosti môže krajská veterinárna správa vykonať kontrolu priamo v chovných priestoroch. Ďalej nasleduje registračný proces, ktorý je už striktnejší na hygienu celkového zariadenia a krmív. V priestoroch možno chovať a ďalej distribuovať len schválené druhy podľa EP a R EU 2015/2283. Ďalšou podmienkou je, aby jedlý hmyz pre chov zvierat a pre spracovanú živočíšnu bielkovinu nebol určený na ľudskú konzumáciu. Taktiež nemôže ísť o kontaminovaný a pre človeka nebezpečný hmyz. 

Viete, že konkrétny spôsob chovu si stanovuje sám chovateľ? Na druhej strane musí ísť ale o sofistikovaný proces s preškoleným personálom na zabezpečenie základnej starostlivosti a hygieny. Vylučujú sa podmienky sťažujúce alebo úplne obmedzujúce základné biologické potreby hmyzu, zabezpečená má byť pravidelná dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, kontrola vlhkosti a odvetrávanie priestorov. 

Zdravie a výživa jedlého hmyzu 

Pre ilustráciu – novou myšlienkou vo svete je chovať jedlý hmyz, ktorý bude konzumovať drevo. Je to skvelý spôsob, ako nekonkurovať a neplytvať ľudskými potravinami a navyše vytvárať lepšiu uhlíkovú stopu, keďže jedlý hmyz produkuje menej skleníkových plynov než bežné poľnohospodárske zvieratá. 

Drevným odpadom teda kŕmia larvy rôznych druhov chrobákov. Najprv však odpad prechádza procesom kvasenia. V závere procesu sa substrátom naplnia škatule a vyživujú sa nimi larvy, dokým nedosiahnu požadovanú veľkosť. Musí sa tak stať do ich zakuklenia, aby bol tráviaci trakt bez drevnatých častí. To už by inak pre človeka vhodné na konzum nebolo! 

V tomto spomínanom prostredí je dôležité kontrolovať vlhkosť substrátu, aby bol pre larvy ľahko rozložiteľný. Všeobecne sa však okrem podmienok v chovných priestoroch musí pravidelne dbať na zdravotný stav jedlého hmyzu, podávať mu len registrované liečivá a viesť o tom evidenciu. V prípade, že pre istý zdravotný problém nie sú povolené liečivá, hmyz musí byť odstránený. Čo sa týka výživy jedlého hmyzu, prijíma výlučne nezávadnú vodu, používame tradičné krmivá, ako napr. sója, zrno, ovocie, zelenina, chlieb bez plesne a hniloby. Nepodávame žiadny kuchynský odpad ani zvyšky!

Stručne o zabezpečení priestorov na chov jedlého hmyzu 

Prvou zásadou je, aby zabraňovali úniku či ublíženiu na zdraví chovaného hmyzu. Taktiež musia byť dobre zaistené pred voľne žijúcim hmyzom a vtáctvom. V priestoroch musí dochádzať podľa platnej legislatívy k neškodnému odstraňovaniu hmyzu a jeho exkrementov. 

V rámci technickej vybavenosti treba bližšie špecifikovať údaje o svetelnej úprave, výške svetelného stĺpca, o odvetrávaní, o úpravách stropu, podláh, dverí a iného vybavenia v miestnosti. Dôležité je zamerať sa na zdroje pitnej vody, kvalitný kanalizačný systém a na triedenie a likvidáciu komunálneho odpadu. Zároveň nezabúdame ani na vhodné hygienické, výrobné a distribučné podmienky pre zamestnancov.  

Všeobecné zásady a trendy v spracovaní jedlého hmyzu  

V prvom kroku sa hmyz musí usmrtiť. Štandardne ide  o proces zmrazenia, resp. suchého zmrazovania, používanie oxidu uhličitého, ponáranie vo vriacej vode alebo pomocou horúcej pary či kúpeľa. Ďalej nasleduje proces tepelného ošetrenia, zväčša pomocou sterilizácie. 

Jedlý hmyz je vhodný na varenie, dusenie na šťave/pare, na pečenie, grilovanie alebo na smaženie. V modernom zdravom stravovaní je zdrojom rýchlych snackov, ale aj ako zdroj proteínov pre športovcov vo forme výživných musli tyčiniek a prísada v cereáliách. Jedlý hmyz sa dobre kombinuje s ovocím a zeleninou, s orieškami, čokoládou, s ovsenými vločkami a bylinkami.  

Príprava, balenie a distribúcia jedlého hmyzu 

Pozor! Jedlý hmyz sa prepravuje vždy živý. Spôsob usmrcovania si volí až spracovateľ na základe ďalších výrobných postupov a skladovania. 

Počas balenia nesmie dôjsť ku kontaminácii, nádoby a obaly neobsahujú látky škodlivé pre ľudské zdravie. Dbáme na čistotu a úplné usušenie používaných nádob. Tie po naplnení hmyzom uzatvárame. Prepravuje sa len pri dostatočnom prívode vzduchu. Vozidlá na prepravu sú špeciálne upravené pre optimálnu teplotu a vlhkosť vzduchu. Dopravca zabezpečuje pravidelnú dezinfekciu a dezinsekciu, vedie o tom podrobnú evidenciu.

Nákupný košík
Scroll to Top