Pri nákupe nad 40€ / 900KČ doprava ZADARMO

Formulár na odstúpenie kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie PDF

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

(tento formulár vyplňte a odošlite príjemcovi na adresu alebo e- mailom, ak máte záujem odstúpiť od kúpnej zmluvy)

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

  1. a)      ………………………………………………………………………………………..
  2. b)      ………………………………………………………………………………………..
  3. c)      ………………………………………………………………………………………..

Dátum dodania tovaru: …………………………………………………………………

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………..

Tel.: ……………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………

 

Číslo objednávky: * ……………………………………………………………………….

Číslo faktúry: *         …………………………………………………………………….

 

Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet IBAN:

……………………………………………………………………………………………………..

 

V ……………………………….. dňa ……………………..

 

………………………………….

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Upozornenie: Zoberte prosím na vedomie, že podľa § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

Nákupný košík
Scroll to Top