Pri nákupe nad 40€ / 900KČ doprava ZADARMO

Jedlý hmyz a legislatíva

Menší, väčší… vôbec nezáleží na tom, či je organizmus zložitý alebo jednoduchý. Možno to ilustrovať na príklade hmyzu a jeho zložitej spleti fungovania. Preto vôbec nie je jednoduché rýchlo prijať a dať stanovisku o zaradení jedlého hmyzu medzi nové potraviny všeobecnú platnosť. Ako je na tom aktuálne jedlý hmyz a vôbec patrí k povoleným či zakázaným potravinám?

Čo sa skrýva za procesom zaradenia jedlého hmyzu medzi nové potraviny? 

Overenie bezpečnosti potravín je skutočne zložitý, multidisciplinárny proces. Pracuje na ňom tím expertov. V súvislosti s jedlým hmyzom sa získavajú, selektujú a porovnávajú výsledky odbornej činnosti o výžive, toxikológii, z mikrobiológie a chémie. Musia posúdiť samotnú štruktúru organizmu, činitele, ktoré im sťažujú proces jednoznačného posúdenia a okolnosti, či sa vôbec môže hmyz konzumovať celý. 

Proces schválenia jedlého hmyzu ako novej potraviny pozitívne ovplyvňujú globalizačné, etnické a iné environmentálne príčiny (odporúčam prelink na blog o udržateľnosti). Hmyz navyše označujeme za výborný zdroj proteínov. Je ľahko dostupný a možno z neho pripravovať rôzne vedľajšie produkty (múčka, prášok, gél a pod.).

Vysvetlenie základných pojmov a súčasný stav problematiky 

Náročnosť procesu možno odôvodniť aj tým, že hmyz v krajinách EÚ nebol bežne konzumovaný. Teda aj hmyz patrí do rozsahu nariadenia o novej potravine. Ide o tie, ktoré neboli v EÚ vo významnej miere využívané na bežnú ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997. 

V tejto kategórii možno nájsť aj potraviny z húb, mikroorganizmov, nové tropické ovocie a pod. V podstate, keď nahliadneme do minulosti, tak aj dnes už pre nás bežné banány, paradajky, kukurica, ryža a napríklad koreniny sa pôvodne dostali do EÚ ako nové potraviny. Naopak, tradičné jedlo je podskupinou nových potravín a týka sa pokrmov bežne konzumovaných mimo Európy. 

Nezastupiteľnú úlohu v posudzovaní nových potravín má EFSA (tím expertov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín). Ich rozhodnutie slúži ako vedecký základ pre rozhodnutia na úrovni EÚ. Ide o to, ktoré potraviny budú na európskom trhu povolené a zároveň aj zaradené do Únijného zoznamu nových potravín. 

Koncom roka 2020 EFSA vydal stanovisko o použití hmyzu, v ktorom ho hodnotí ako potravinový produkt. Došlo napr. k posúdeniu bezpečnosti larvy hmyzu známej ako múčny červ. Možno ju konzumovať v sušenej forme alebo vo forme prášku ako prísada rôznych potravín. Podľa EFSA ide o bezpečný spôsob použitia a toto stanovisko bolo zverejnené v EFSA Journal. Múčne červy sa tak počnúc 1.júnom 2021 stali oficiálne schválenou „novou“ potravinou Európskej únie.

 

Nákupný košík
Scroll to Top